FORMULARZ REKLAMACYJNY

Witamy w naszym centrum serwisowym. Oferujemy kompleksową pomoc techniczną: fachowe doradztwo, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju oraz ciągłą dostępność części zamiennych. W razie wystąpienia problemów z naszym produktem zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej.
Wypełnij dane osobowe
Imię i nazwisko
Ulica
Nr domu/mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość:
Telefon:
Adres e-mail:
Wypełnij dane produktu
Nazwa/Kod produktu
Nr karty gwarancyjnej/Nr dowodu zakupu
Miejsce zakupu

Działanie: Gwarancyjne Pogwarancyjne

Załącz zdjęcie:
Opis uszkodzenia
Klauzura Informacyjna New Trendy Sp. z o.o.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest New Trendy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, pod adresem 26-600 Radom ul. Sadownicza 7 NIP 796-275-41-60.
2. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu reklamacji na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.
3. W związku z procesem reklamacji Państwa dane mogą zostać przekazane certyfikowanym instalatorom New Trendy oraz firmom spedycyjnym w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Pani/Pana dane pozyskane na podstawie wyrażonej zgody przetwarzać będziemy do zakończenia procesu reklamacji lub do momentu wycofania zgody.
6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania kierując swoją prośbę na adres rodo@newtrendy.pl
7. Ma Pani /Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celu realizacji reklamacji. W przypadku niepodania danych reklamacje nie będzie mogła zostać zrealizowana.
*Oświadczam, że swoje dane podaję dobrowolnie oraz że podane dane są prawdziwe.
*Zapoznałam/em się z klauzurą informacyjna i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby realizacji procesu reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
...
Jeżeli nie znają Państwo nazwy lub kodu towaru, prosimy o kontakt z Działem Serwisu,
tel. 67 262 12 66