SERWIS I REKLAMACJE

Witamy w naszym centrum serwisowym. Oferujemy kompleksową pomoc techniczną: fachowe doradztwo, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju oraz ciągłą dostępność części zamiennych. W razie wystąpienia problemów z naszym produktem zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej.

  Wypełnij dane osobowe


  Wypełnij dane produktu
  Klauzula Informacyjna New Trendy Sp. z o.o.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest New Trendy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, pod adresem 26-600 Radom ul. Sadownicza 7 NIP 796-275-41-60.
  2. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu reklamacji na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.
  3. W związku z procesem reklamacji Państwa dane mogą zostać przekazane certyfikowanym instalatorom New Trendy oraz firmom spedycyjnym w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.
  4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
  5. Pani/Pana dane pozyskane na podstawie wyrażonej zgody przetwarzać będziemy do zakończenia procesu reklamacji lub do momentu wycofania zgody.
  6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania kierując swoją prośbę na adres rodo@newtrendy.pl
  7. Ma Pani /Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celu realizacji reklamacji. W przypadku niepodania danych reklamacje nie będzie mogła zostać zrealizowana.